Βιογραφικό – Currìculum

Βιογραφικό – Currìculum

Ο Ιάσων Πιπίνης είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε Θέματα Λατινικής Αμερικής | Iàsonas Pipinis Velasco es asesor del Primer Ministro de Grecia para Asuntos de Amèrica Latina.

© 2020 Iásonas Pipinis Velasco - Design by MeanThemes